Ondanks het feit dat je waarschijnlijk ooit met overtuiging hebt gekozen voor het beroep wat je nu uitoefent, kan gaandeweg de passie en het plezier verdwijnen. Misschien ben je het contact verloren met waar het je eigenlijk om gaat, of komt je om in wat er allemaal gevraagd wordt.
 
De wereld van het boek is al mijn leven lang van grote waarde. Het verrijkt mijn wereld, geeft me woorden voor wat ik voel, laat me zien wat er allemaal mogelijk is, brengt me nederigheid en respect bij, daagt me uit tot nadenken en reflectie en laat me veranderen van mening. Boeken houden me mentaal bewegelijk.
Mijn denken over werken en leren, over plezier en geluk zijn door de boeken hieronder mede gevormd.
 
"Een uurtje met jou naar buiten voelt alsof ik een korte vakantie gehad heb" 
A. ten Brinke, Intern begeleider basisschool.