Werkplezier

Werkplezier=

Meer

Minder

Zin

Tegenzin

Vrijheid

Regels

Rust

Stress

Eigenaarschap

Doen wat de
procedures je voorschrijven

Contact

Eilandjes

Doen

Klagen

Energie

Vermoeidheid

Focus op wens

Focus op probleem

Nemen van verantwoordelijkheid Verschuilen achter de ander