Zoya-ontmoeten

Je krijgt inzicht
Ervaart uitzicht
Voelt daadkracht.

Samen met Marieke Harbers vorm ik Zoya-ontmoeten. We dagen vrouwen uit stil te staan en hun eigen stem te horen.

Wij bieden workshops en trainingen aan ambitieuze vrouwen die meer willen vertrouwen op eigen kompas. Dat kompas dat we nog wel eens vergeten, omdat er tegenwoordig zoveel te kiezen is.
Zoya-ontmoeten hanteert 3 pijlers:
Ont-moeten:
In stilstand kun je jezelf en de ander zien en ervaren. Weg van de waan van de dag en voelen wat zich voordoet in het hier en nu. In het ont-moeten komt er ruimte om met een frisse blik te kijken naar wat er is.
Ontmoeten van jezelf:
De blik naar binnen. Ontdekken van je eigen waarden en de diverse kanten in jezelf. Om dan keuzes te maken, het stuur in handen te nemen en regisseur te zijn van je eigen leven.
Ontmoeten van de ander
:
Leren en groeien door verbinding met de gelijkgestemde vrouwen. Hierdoor ontstaat er aanmoediging, is er humor en troost.

Wil je meer weten? Kijk op onderstaande website.

www.zoya-ontmoeten.nl